Pensionat Fawlty Towers


Pensionatet Fawlty Towers grundades år 2016 av Lena Algerskär. Lena drev pensionatet fram till 2021 då Valon Berisha tog över ägandeskapet.

Valon har sedan han tagit över upprustat delar av pensionatet och gjort det redan omtyckta pensionatet ännu bättre.

Pensionatdirektör Valon Berisha tillsammans med grundaren Lena Algeskär.